Bild: Stad möter landsbyggd
Lantmäteriet påbörjar uppdrag med djupdykning kring nationellt planregister

Vilka är nyttorna med ett nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner? Och vilka förmågor och funktioner är viktiga att ta med som krav i det arbetet? Det var två av frågorna som diskuterades under den workshop som Lantmäteriet arrangerade som ett första steg i det fortsatta arbetet med uppdraget Digitalt först som ska bidra till en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Frågan om ett nationellt tillgängliggörande av detaljplaner är högaktuell i och med att Lantmäteriet bara för ett par veckor sedan fick ett nytt regeringsuppdrag för smartare samhällsbyggnadsprocess. Där handlar en del av uppdraget nämligen om att lämna ett förslag om lösningar för nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen och om nationellt tillhandahållande av detaljplaner.

Lantmäteriet anordnade nyligen en stor workshop för att knyta ihop det arbete som redan gjorts inom Digitalt först med det nya uppdraget. I den rapport som Lantmäteriet lämnade till regeringen i januari i år konstateras att det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog.

Nationell plattform för geodata

En nationell plattform för tillgång till relevanta geodata var ett av förslagen i rapporten och lösningar för en sådan plattform är ytterligare ett område som Lantmäteriet ska titta på i det nya uppdraget.
 

- I vår målbild så förhåller vi oss i ett första läge till dagens process som den ser ut, och fokuserar på att vi behöver kunna dela data och göra den tillgänglig för att på riktigt kunna gå in den digitala transformationen. Samverkan och samarbete är nyckeln för att få det att lyckas, säger Malin Klintborg som samordnar Lantmäteriets arbete med regeringsuppdragen inom Digitalt först-området.

Nyttan med tillgängliggörande av detaljplaner

Under workshopen diskuterades bland annat behoven och nyttorna med ett planregister, hur ett nationellt tillgängliggörande av detaljplaner kan utformas och vilka krav på förmågor som bör ställas.

Bland deltagarna fanns representanter från bland annat kommuner, myndigheter, systemleverantörer och andra aktörer inom samhällsbyggnadsområdet som lyfte fram olika aspekter på ett nationellt planregister.

Ur ett medborgarperspektiv så ökar möjligheten att se vad som rör en viss fastighet genom ett digitalt tillgängligt planregister. Med en bättre visualisering så ökar också möjligheterna till medborgardialog.

Enklare att hitta byggbara områden

Att det skulle bli enklare att samordna stora projekt, exempelvis infrastruktursatsningar, över kommungränser genom att kunna ta del av information sömlöst var något som flera deltagare lyfte fram. Med ett nationellt planregister skulle det också bli enklare att se vilka byggbara områden som finns över landet.

Bättre infrastruktursatsningar med nationellt planregister

Användarvänlighet, tillgänglighet och sökbarhet är inte helt oväntat de krav som lyfts fram på ett nationellt planregister, även specifika behov av tillgång till information i eller kopplat till detaljplanerna lyftes fram. Synpunkterna kommer nu att tas vidare i Lantmäteriets arbete om hur ett nationellt tillgängliggörande av detaljplaner kan utformas.

I samband med det nya regeringsuppdraget ska även behovet av en utökad redovisning av byggnadsinformation utredas. Uppdraget ska slutredovisas 26 april 2019.

Läs mer om Lantäteriets uppdrag och ta del av presentationer från workshopen

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo