Visualisering av stadsutvecklingsprojekt i Helsingborg
Fler kommunala lantmäterier ökar byggandet

En effektivare byggprocess skulle kunna ge fler bostäder. För att effektivisera byggprocessen vill SKL att kommuner ska tillåtas samverka om kommunal lantmäterimyndighet.

– Det är bostadsbrist i Sverige. En viktig åtgärd för att effektivisera byggandet är att kommunerna själva får samordna hela byggprocessen. Vi riktar därför en hemställan till regeringen om att kommuner ska tillåtas samverka om kommunal lantmäterimyndighet, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Tillgång till fastighetsrättslig kompetens i planprocessen ger ett bättre plangenomförande och totalt snabbare byggprocess då planarbete och lantmäteriförrättning kan handläggas parallellt. I dag har 39 kommuner en egen lantmäterimyndighet.

– De mindre kommunerna har inte förutsättningar att bilda egna lantmäterier och det statliga lantmäteriet upplevs sakna resurser att vara ett tillräckligt stöd till kommunerna. Att samverka mellan kommuner om gemensam kommunal lantmäterimyndighet vore därför en bra lösning, säger Lena Micko.

Läs hela artikeln (skl.se)

Källa: SKL