Visualisering av stadsutvecklingsprojekt i Helsingborg
Hackathon ska utveckla Helsingborg som Smart City

Helsingborgs stad är en av sponsorerna av OpenHack Helsingborg 2018 som genomförs 20-22 april hos IKEA Sockerbruket. Närmare 100 personer har anmält sig till att delta i detta hackathon som ska ge nya innovativa, smarta lösningar på vardagliga problem och utmaningar och som kan integreras i stadsutvecklingsprojektet H+.

OpenHack fokuserar på lösningar för stadsutvecklingsprojektet H+ och anmälan har varit öppen för alla som vill bidra till Helsingborgs utveckling som Smart City. Deltagarna får ta del av olika case med utmaningar som de sedan arbetar med under hacket. Det kan till exempel vara lösningar för att bryta social isolering, hur vi förlänger invånarens vardagsrum ut i det offentliga rummet eller hur stadens invånare kan interagera med besökare och turister.

– Tanken med hacket är att ta hjälp av kompetens utanför våra organisationer och på så sätt driva utveckling och innovation. Målet är att de smarta lösningarna ska komma helsingborgarna till nytta och att de på lång sikt ska leda till ökat engagemang, ökad inkludering och en förändring av sociala mönster – helt enkelt en smart stad, säger Björn Lahti, programledare på Stadsbyggnadsförvaltningen.

OpenHack Helsingborg 2018 sponsras av Helsingborgs stad, IKEA digital, THINK Accelerate och Öresundskraft.

H+ är ett stadsutvecklingsprojekt som fram till år 2035 ska utveckla gamla hamn- och industriområden i södra centrala Helsingborg tillsammans med de fyra stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck.