Riksdagshuset
Lantmäteriet får nytt uppdrag för en smartare samhällsbyggnadsprocess

Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att växla upp arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet ska nu ta fram lösningar för nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen och för nationellt tillhandahållande av detaljplaner. Det ska vara klart om ett år.

– Detta är ett viktigt steg i utvecklingen av den digitala infrastrukturen i Sverige. Kommuner och aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen kommer nu att få tillgång till aktuell och uppdaterad geodata utan att behöva ansluta till flera olika digitala tjänster och lösningar – det är både effektivt och smart, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

 När kommuner, myndigheter och företag enkelt kan få tillgång till information bidrar det till en betydligt effektivare och snabbare samhällsbyggnadsprocess. Ett nationellt tillgängliggörande av geodata och detaljplaner är ett viktigt steg i regeringens arbete mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Inom ramen för regeringens satsning Digitalt först 2015-2018 har Lantmäteriet i uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Boverket, andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Den 26 april 2019 ska uppdraget slutredovisas. Det framgår av ett pressmeddelande från regeringen.