Mittköping, den digitala mönsterkommunen
Mittköping – den digitala mönsterkommunen

Mittköping är resultatet av SKLs program LEDA för smartare välfärd. Det är en digital kommun i framkant, där hinder undanröjs, och förutsättningar för digital utveckling och förändring skapas. Mittköping är en wiki och därmed en metod som bygger på samskapande och delaktighet.

På Mittköpings wikisidor finns modeller, processer, mallar, tips och rekommendationer – allt baserat på erfarenhet och kompetens från de 20 kommuner som deltar i programmet. Här finns stöd, hjälp och konkreta exempel.

LEDA-kommunerna har vaskat fram viktiga nyckelområden, som till stora delar är förutsättningar och ibland självklarheter för en bra digitaliseringsresa. Kopplat till det beskrivs framförallt HUR saker och ting har gjorts, för att hjälpa kommuner och städer i sina resor. 

Utforska wikin Mittköping