En kille och en tjej med karta, laptop och mobil
Framsteg i projektet ”Smart planering för byggande”

I början av året kickades Smart Build Environment-projektet Smart planering för byggande igång och den 15 juni hölls en uppföljningsträff med drygt 30 deltagare och intressenter. Under dagen presenterade bland andra projektledaren Elisabeth Argus hur det går för projektet i stort och gruppledarna för de fem detaljprojekten fick redogöra för arbetet hittills. Delprojekten handlar bland annat om 3D fastighetsbildning, detaljplaner i 3D och effektivare bygglov med BIM.

Projektet Smart planering för byggande ska bidra till att skapa standardiserade digitala myndighetsprocesser, speciellt för planering, fastighetsbildning och bygglov som är idag till stor del är pappersbaserade

Nedan följer en sammanfattning av hur det gått för respektive delprojekt inom "Smart planering för byggande".

Först ut var Arbetsgrupp 3 ”BIM för redovisning av 3D fastighetsbildning” som för dagen representerades av Karolina Larsson från Stockholm. Karolina berättade om delprojektet i sig, om projektets pilotcase och om registerkartan i 3D.

Därefter stod Arbetsgrupp 1”Produktpaket geodata” och Monica Ek från WSP Göteborg på tur. Hon talade om vikten av att vårda digitala data och att det behövs ägande och underhållande. Projektet kommer som en del i sin leverans ta fram en prototyp till ”bruttolista” inspirerat av det norska ”De offentlige kartgrunnlaget”.

Arbetsgrupp 2 ”Detaljplaner med byggrätter i 3D” redovisades av gruppledaren Maria Ljungblom från Stockholm stad och av Josephine Nellerup från Malmö stad. De talade om framtidens detaljplan i 3D och om projektets ”case” för smartare detaljplan i 3D samt om tänkbara arbetssätt för 3D-detaljplan.

Arbetsgrupp 4 ”BIM för bygglovsgranskning” representerades av Marie Malmberg från Falu kommun, som berättade att deras projekt står i startgroparna för att enligt planerna starta upp till hösten.

Ulf Hedlund från Tyréns i Umeå rapporterade från Arbetsgrupp 5 ”Återanvändning av relationshandlingar för uppdatering och lagring av 3D-geodata”.  Han talade om att uppdraget inte främst rör ett tekniskt problem, i och med att sådana lösningar är långt komna, utan lyfte att det som behövs är bland annat att skapa modeller och ramverk.

Inom projektet finns även en Teknikgrupp. Thomas Lithén från Lantmäteriet rapporterade om det arbete som Teknikgruppen utfört kopplat till deras uppdrag att ta fram en beskrivning av Svensk Geoprocess respektive CoClass och dessas kopplingar till internationella ramverk samt systemens uppbyggnad och struktur. Pär Hagberg från Tyréns berättade om förenklad planprocess och aktiviteten söka bygglov.

Läs mer om projektet på smartbuilt.se