Mobiltelefon med gata i bild
Dags att börja använda de digitala verktygen

Den 8-9 maj arrangerade Geoforum Sverige tillsammans med BIM Alliance konferensen "Arbeta smart inom planering & byggande 2017". Här fick deltagarna lyssna på experter och inspirationstalare och ta del av pågående digitaliseringsprojekt och praktiska exempel på digitala arbetsmetoder från såväl offentlig som privat sektor. En tydlig känsla från dagarna var att det är dags att börja göra.

Strax över 200 deldagare slöt upp under konferensens två dagar, den första dagen ägnades åt att ge en överblick av vad som pågår inom digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn och relevanta utblickar över framtiden.

En av huvudtalarna var bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Han berättade att regeringen kommer att presentera sin digitaliseringsstrategi innan sommaren, och att målet är att få till ett nytt förordningkrav om digitala processer till början av 2019. Ministern uppmanade sektorn att komma igång med digitaliseringsarbetet. På en direkt fråga från moderator Anna Bellman om ministern tycker att alla borde använda sig av BIM svarade han ”ja, det tycker jag faktiskt”. Ta del av ministerns presentation här.

– Vi behöver få till stånd en enhetlighet i kommunerna när det kommer till system för digital planprocess. Här finns stora samhällsvinster att hämta. Regeringen har gett bland annat Boverket och Lantmäteriet i uppdrag att titta på hur detta skulle kunna gå till, sa bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Johanna Frelin, vd på Tengbom, inspirerade under första dagen genom att göra en framtidsspaning där agila arbetssätt och gamification av samhällsbygget fick ta stor plats. Se en film med Johanna Frelin.

Trafikverkets Jesper Niland talade om hur man med digitala modeller beskrivit befintliga förhållanden, utrett och projekterat vägsträckningar och detaljer samt om hur upphandling av entreprenader underlättats. Här finns en längre artikel om Jesper Nilands framträdande och här kan du ta del av hans presentation.

Även Torbjörn Fängström programchef för ett av regeringens strategiska innovationsprogram, IoT Sverige, vid Uppsala universitet, talade på konferensen. Han berättade berättade om IoT-teknikens påverkan och inverkan på samhällsbyggnadssektorn, vilken potential som finns i arbetet med digitala metoder framåt och varför IoT är ett intressant verktyg i samhällsbyggandet. Läs en intervju med honom och ta del av hans presentation här.

SVTs programdirektör, Jan Helin höll ett utblickande föredrag som ställde frågan om huruvida media är en del av samhällsbygget. Enligt Jan Helin har det skett en förflyttning av medias roll från granskande till en del av den kommunikativa infrastrukturen där få aktörer äger stor del av det journalistiska innehållet, även om de inte producerar det själva. Han visade på vikten av oberoende digitala kanaler så som public service.

Aktiva deltagare och modet att göra

Första konferensdagens moderator, Anna Bellman samlade kommentarer från publiken och vid slutet av dagen var det tydligt att många fått med sig en uppmuntran om att våga testa nya och digitala arbetssätt och att det är dags att sätta igång med arbetet.

Under konferensens andra dag kunde deltagarna välja mellan två olika spår, ett inom planering och ett inom byggande. Fokus under konferensens  andra dag låg på praktiska exempel från genomförda projekt.

Det var första gången som BIM Alliance och Geoforum Sverige genomförde denna typ av konferens gemensamt och intrycket var att deltagarna fick ut mycket av att mingla med varandra och att seminariepunkterna gav bra input. 

Alla talarnas presentationer finns att ta del av på programsidorna på konferensens webbplats