Digitaliseringsstrategin
Regeringens digitaliseringsstrategi är här

Idag presenterades strategin för regeringens digitaliseringspolitik, som många väntat på. Offentliga sektorn är ett område där digitaliseringen går långsamt. Här är det dags för regeringen att peka med hela handen, enligt digitaliseringsminister Peter Eriksson. Geoforum Sveriges näringspolitiska talesperson kommenterar digitaliseringsstrategin.

Strategin anger hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

För att nå det övergripande målet har fem delmål satts upp:

  • digital kompetens
  • digital trygghet
  • digital innovation
  • digital ledning
  • digital infrastruktur.

Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.

Offentliga sektorn behöver en push

Bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson pekar ut offentliga sektorn som ett område där digitaliseringstakten måste öka. Där är det dags för regeringen att börja peka med hela handen konstaterar han.

– Jag tycker det kanske är det viktigaste av allt att vi tar ett större ledarskap där. Vår decentraliserade struktur är problematisk det får vi hålla i minnet, men vi måste våga ta beslut, säger Peter Eriksson till Computer Sweden.

Ett exempel som ministern nämner är ett beslut om att kommunerna ska vara tvungna att digitalisera planprocessen. Ett sådant krav finns troligen 2019, meddelade Peter Eriksson på konferensen Arbeta smart inom planering & byggande.

I strategin står bland annat att "Genomförandet av digitaliseringsstrategin och regeringens digitaliseringspolitik kräver ett kontinuerligt statligt engagemang. Nationell samordning, utformning av regelverk och förmåga att identifiera hinder och aktivt förhålla sig till uppsatta mål är viktiga aspekter."

Kompetensfrågan är ett annat område där Sverige har problem i dag, enligt digitaliseringsministern.

Genomförande av strategin

Till sin hjälp för att genomföra strategin har Peter Eriksson och regeringen ett digitaliseringsråd med tillhörande kanslifunktion. 

En samordnande statssekreterargrupp kommer att finnas inom Regeringskansliet, eftersom genomförandet av politiken för digitalisering kräver ett horisontellt angreppssätt över flera politikområden.

Beslut kring myndigheternas digitalisering kommer nog i samband med budgeten i höst, enligt Peter Eriksson.

Lennart Sjögren är Geoforum Sveriges näringspolitiska talesperson, han kommenterar:

– Trycket på regeringen ökar eftersom Sverige har halkat efter vad gäller  digitalisering och öppna data. Trycket ökar nu också från regeringen på enskilda myndigheter och landets kommuner att öppna data.

– Öppna geodata är en viktig del i digitaliseringen och en reform lär komma i höstens budgetproposition. Frågan är om regeringen vill ta hela steget fullt som i Danmark där alla geodata och fastighetsdata öppnades, och har lett till ökade innovationer i näringslivet, säger Lennart Sjögren.

Här hittar du ett faktablad om digitaliseringsstrategin

Här kan du läsa hela strategin (pdf på 3 MB)