Ihoprullade ritningar
Nya Slussen byggs utan ritningar

Stora delar av nya Slussen i Stockholm byggs utan pappersritningar. I stället utgår man från digitala modeller. Digitala informationsmodeller underlättar och effektiviserar byggandet. Genom att hämta information direkt från en juridiskt bindande datormodell slipper mätteknikerna själva dubbelkontrollera sitt arbete mot pappersritningar.

3D-modeller minskar risken för fel

Via en så kallad totalstation, en elektronisk mätutrutning, kan mätteknikerna hämta information direkt från projektörens tredimensionella datormodeller. Tidigare har koordinater från ritningarna behövt knappas in för hand i mätinstrumenten, med den nya tekniken lämnas inte utrymme för att fel information knappas in av misstag.

Skälet till att Stockholms stad har valt att testa upplägget med juridiskt bindande datormodeller är att man bedömer att både kvalitet och effektivitet ökar, samtidigt som behovet av kontroller minskar. En annan fördel är att datorn själv kan räkna ut exakta mängder material som kommer att gå åt under byggtiden.

Virtual reality i projektet

Under arbetet med nya Slussen har man arbetat med virtual reality, vr, för att visualisera bygget. Både arkitekter och räddningstjänst har fått gå in i datormodellen och via en vr-mask upplevt konstruktionen i skala 1:1. Även allmänheten ska kunna ta del av vr-modellerna via projektets webbplats i takt med att bygget blir färdigt.

I arbetet med nya Slussen har man valt begreppet VDC (virtual design construction) i stället för BIM (byggnadsinformationsmodeller), som kanske är mer känt. VDC myntades för att poängtera att digitaliseringen inte bara handlar om modellerna i sig, utan om hela processen från projektering till byggande.

Arbeta smart

Johan Stribeck uppdragsledare på Tikab och David Möller, VDC-strateg på Stockholms stad kommer att berätta mer om arbetet på konferensen Arbeta smart inom planering & byggande den 8-9 maj i Stockholm. Föredraget Slussen – BIM-projektering för modellbaserad produktion håller de i spår två den 9 maj.

Här hittar du mer information om programmet för konferensen.

Fullständig artikel om Slussen finns på nyteknik.se