3D-bild av människor i en hamn
Norrköping satsar på 3D och visualisering för smart samhällsbyggande

Norrköping växer genom höghastighetsjärnvägen Ostlänken, nya stadsdelar samt flytt och utveckling av stadens hamnområde. För att kunna möta morgondagens behov inom samhällsbyggnad väljer Norrköpings kommun att organisera och effektivisera användningen av 3D och visualisering i sin verksamhet; en ny 3D-riktlinje har tagits fram.

Norrköping står inför stora framtida utmaningar inom samhällsbyggnadsområdet. Förändringarna ställer nya krav på hur kommunen arbetar kring stadsutvecklingen. Norrköpings kommun använder 3D och visualisering i sitt planarbete och ser det som ett starkt verktyg för att möta de nya behoven som uppkommer i och med att staden växer.

Annika Hovberg är verksamhetschef för geografisk information i Norrköping, hon menar att kommunen ska komma att vara en av Sveriges ledande kommuner inom 3D och visualisering.

– Förutom att vi har en hög intern kompetens inom området och ett stort driv hos våra medarbetare har Visualiseringscenter C, RISE Interactive och forskning från Linköpings universitet bidragit till att vi är så långt framme när det gäller 3D och visualisering i Norrköping, säger Erik Telldén, 3D-samordnare.

För att möta morgondagens behov, inte minst av öppenhet och tillgänglighet för kommuninvånarna och näringslivet, effektiviserar kommunen nu användningen ytterligare. En riktlinje har tagits fram som anger en gemensam väg framåt för önskade effekter av användandet av 3D och visualisering.

– Med den nya 3D-riktlinjen, som gäller för hela kommunen, får vi tydliga rutiner för data, verktyg och användning av dessa för de närmaste åren. Användningen av 3D och visualisering kommer att leda till ökad kreativitet, förbättrad kommunikation, beslut av hög kvalitet och innovativ marknadsföring, säger Annika Hovberg.

Se en film där Annika Hovberg intervjuas

Smarta städer 22-23 november hör du Erik Telldén berätta om nya spännande projekt inom medborgardialog.