Bostadsbyggande världskarta
Lantmäteriet blir utvecklingsmyndighet för en digital samhällsbyggnadsprocess

Lantmäteriet fick idag, den 18 februari, regeringsuppdraget att verka för Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet ska, i nära samarbete med Boverket, främja digital förnyelse genom att byggherrar, myndigheter och andra intressenter ska kunna dela information och samverka digitalt.

Syftet med en samordnad digital samhällsbyggnadsprocess är att göra det snabbare, enklare, och billigare att planera för nya bostäder. Lantmäteriet ska i uppdraget fungera som en utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen genom att främja öppen och datadriven innovation som står medborgare och företag till tjänst.

– Uppdraget ger en större möjlighet till samverkan mellan myndigheter, företag och kommuner. Utvecklandet av olika digitala lösningar inom plan- och byggprocessen ska leda till effektivisering och transparens så att kommuner enklare kan öka byggtakten av bostäder, säger bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan.

I budgetpropositionen för 2016 har regeringen gjort bedömningen att digitala tjänster ska, så långt som möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och företag.

Uppdraget till Lantmäteriet följer denna linje och är också ett led av regeringens avsiktsförklaring med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en digital förnyelse av det offentliga Sverige.

Uppdraget gäller åren 2016–2018.

Källa: regeringen.se

Läs mer om Digitalt först i en debattartikel på aftonbladet.se.

I en artikel i SvD exemplifierar Mehmet Kaplan Lantmäteriets uppdrag: En 3D-karta ska tas fram.

 

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo