Synskadade drar nytta av geodata från Stockholms stad

Ni som bor i Stockholm har förhoppningsvis hittat den nya fantastiska Cykelreseplaneraren från Stockholms stad. De mycket detaljerade kartorna, med alla cykel- och gångbanorna som Stockholms stad har i sina olika system, används också i ett mobilt navigationssystem för synskadade. Systemet beräknas vara i drift i slutet av året. En promenad om dan kan då bli en självklarhet även för synskadade.

Användaren knappar bara in en adress i mobiltelefonen och systemet beräknar närmaste väg. Mobilen är trådlöst kopplad till en liten enhet på användarens rygg där det finns gps, stegräknare och digital kompass. Ett program läser sedan upp instruktioner om hur hon ska gå och vibrerar då hon ska vrida sig.

Målet är att navigationssystemet också ska länka till kommunens olika delsystem där man till exempel löpande lägger in uppgifter om vilken gångväg som är uppgrävd eller på vilken del av en trottoar en restaurang fått tillstånd att bygga en uteservering.

Läs mer i en artikel i SvD