Sveriges havsgränser ska ses över

Igår den 5 maj beslutade Regeringen om att tillsätta en utredning för att se över Sveriges havsgränser. Tydliga havsgränser är en förutsättning för att veta var svensk lag gäller och senast Sveriges sjöterritorium sågs över var 1966. Sedan dess har ju mättekniken utvecklats väsentligt och idag kan vi få mycket bättre precision. Detta och den landhöjning som skett motiverar utredningen.

Utredare blir hovrättslagman Magnus Göransson, tidigare chefsjurist vid FNs sjöfartsorganisation (IMO) i London och utredningen kommer att bistås av bl a Sjöfartsverket och Lantmäteriet.

Läs mer på Regeringens webbplats