Programmet för GIT 2011 publicerat

Nu är det dags att anmäla sig till GIT 2011. Programmet är klart och anmälan har öppnat. Konferensen, som är Nordens största mötesplats för användare och producenter av geografisk information, arrangerar ULI tillsammans med Kartografiska Sällskapet och SKMF den 29-31 mars på Elmia i Jönköping.

Under tre dagar hålls nästan 80 seminarier på huvudtemat Geografisk IT för ett hållbart samhälle. Några av de teman som återfinns bland seminarierna är: Beslutsfattare och tekniken, klimatanpassning, geodatasamverkan, laserdata, kartor på webben, GIS i planeringen, mobila applikationer, GIS och geodata i skolan m m.

I anknytning till konferensen arrangeras också den stora GIT-mässan. På GIT 2011 och GIT-mässan möts användarna, beslutsfattare, geodataproducenterna och leverantörer och konsulter inom området geografisk IT. Du kommer väl att vara där!?

Läs mer på webbplatsen för GIT 2011