Metria blir bolag i april

Regeringen lämnade den 12 januari, rejält försenat, sin proposition om bolagisering av Lantmäteriets division Metria till Riksdagen.

Förslaget är att huvuddelen av Metrias uppdragsverksamhet förs över till ett statligt aktiebolag. Verksamhet som bedrivs inom ramen för samarbetet mellan Lantmäteriet och Försvarsmakten utgör ett undantag. Det nya bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena geografisk information, fastighetsinformation och geografisk informationsteknik och därmed förenlig verksamhet.

Bolagiseringen beräknas kunna genomföras tidigast den 1 april 2011.

Mer om bolagiseringen av Metria

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo