Addnode köper upp Decerno, Tekis och Mittbygge

Den 12 november skrev Addnode avtal om att köpa upp Decerno AB, Tekis AB (med dotterbolaget Arkiva AB) och Mittbygge AB samt cirka 40 procent av aktierna i Kartena AB.

Decerno (konsultföretag som arbetar med system- och verksamhetsutveckling) och Tekis (produktföretag som levererar moderna verksamhetssystem till kommuner för pålitlig och effektiv samhällsservice) är medlemmar i ULI och välkända företag inom GIS-branchen. Även Mittbygge och Kartena är verksamma inom området geografisk IT.

Läs mer om uppköpet