Programmet klart för Arbeta smart i planering och byggande 2011

Programmet klart för Arbeta smart i planering och byggande 2011

Det tolfte seminariet om smarta metoder inom planering och byggande arrangeras 9-10 februari i Stockholm. Programmet är nu klart och ULI och Boverket hälsar varmt välkommen!

Liksom tidigare har vi valt ut de senaste intressanta praktikfallen hos kommuner och myndigheter. Denna gång kommer seminariet att ha fokus på hur hållbar utveckling kan hanteras i planeringsprocessen med hjälp av PBL (Plan- och bygglagen). Exemplen tar upp de olika aspekterna – sociala (tryggt och jämt), ekologiska (vindkraft, vatten, grönska), kulturella (arkitektur, integration, mångkultur) respektive samhällsekonomiska multikriterieanalyser, planeringsunderlag från RUP).

Seminariet vänder sig till praktiskt verksamma handläggare och chefer i kommuner, länsstyrelser och företag.

Läs mer