Open Source för GIS och Forum för geodatatjänster i mars

Open Source för GIS arrangeras 1-2 mars och är uppföljaren till det populära seminariet om Open Source som hölls 8-9 mars 2010! Se videopresentationer från detta. 

SIS Forum för geodatatjänster är samplanerat med Open Source för GIS för att möjliggöra deltagande på båda! 

Forum för geodatatjänster: 1 mars, kl 10:00-13:00 på SIS, Stockholm.
Open Source för GIS 2011: 1-2 mars, startar på eftermiddagen (mer information kommer)