Geomatikutbildningar utvärderas
Högskoleverket är den myndighet som kvalitetssäkrar alla högskoleutbildningar i Sverige. Nu har turen kommit till geomatikutbildningarna. Utbildningar i geomatik ges vid Lunds universitet, Karlstad universitet och Högskolan i Gävle.