Efterlysning av presentationer till seminarium om planering och byggande

ULI och Boverket fortsätter konferensserien ”Arbeta smart i planering och byggande”, som nästa gång äger rum den 9-10 februari 2011 hos Saturnus, SKLs konferensanläggning i Stockholm.

Denna gång kommer konferensen att ha fokus på hur hållbar utveckling kan hanteras i planeringsprocessen med hjälp av PBL (Plan- och bygglagen). Exemplen kan då ta upp de olika aspekterna - sociala (tryggt och jämt), ekologiska (vindkraft, vatten, grönska), kulturella (arkitektur, integration, mångkultur) respektive samhällsekonomiska (multikriterieanalyser, planeringsunderlag från RUFS).

Vi efterlyser tips om nya intressanta praktikfall i planering och byggande på olika nivåer, där nya metoder, media och verktyg prövats för att utveckla verksamheten. Om du har tips på nya intressanta praktikfall eller lämpliga presentatörer hör av dig till programgruppen, genom Katarina Lindgren; katarina.lindgren(at)eken-arken.se

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo