Elisabeth Argus är Stockholms nya stadsingenjör

I början av hösten tillträdde Elisabeth Argus tjänsten som Stockholms stadsingenjör. Det är första kvinnan på en av de äldsta befattningarna i Stockholms Stad. Elisabeth Argus kommer närmast från tjänsten som stadsbyggnadschef i Tyresö kommun.

Stadsmätningsmätningsavdelningen som Elisabeth Argus är chef för ansvarar för stadens grundläggande geografiska data och fastighetsbildning vilka är en viktig länk i hela kedjan av stadsbyggnadsprocessen med uppgifter från idé till färdigt byggande. Källa: www.branschnyheter.se

Läs mer