Revidering av vattenstandard för anpassning till INSPIRE

Den svenska standarden för ytvatten genomgår en revidering för att behandla även grundvatten och vara kompatibel med INSPIRE:s dataspecifikation för hydrografi.

Under hösten kommer den nya vattensystemstandarden att testas utifrån ett vattenförvaltningsperspektiv med skarpa data från ett flertal myndigheter. Testerna fungerar som en kvalitetssäkring av standarden och kommer dessutom att resultera i en handledning för implementering, med verkliga exempel att använda som stöd.

Revideringen och testerna utförs av arbetsgrupper inom den tekniska kommittén Vattensystem, SIS/TK 452. Läs mer om pågående projekt inom Vattensystem.

Hör kommittén berätta om den nya vattensystemstandarden på GEOINFO 2010.

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo