Jan Zakariasson är ny VD för Swedesurvey
Jan Zakariasson har gått vidare från sin tjänst som vd för Sweco Position till vd på Swedesurvey (statens bolag för internationell tjänsteexport inom lantmäteriområdet) där han började den 6 september.