Föredrag till EnerGIS 8-9 december?

ULI och Energimyndigheten arrangerar seminariet EnerGIS 8-9 december i Stockholm. Förslag på föredrag kan lämnas t o m 1 augusti.

NIS, nätinformationssystem, ligger i frontlinjen när det gäller utnyttjandet av geodata (geografisk information) kopplat till branschens verksamhetssystem. Det gäller nätberäkningar, projektering/beredning, kundstöd m.m. Fältdatorer, 3D ovan/under markytan, realtidsdata, geodatatjänster (WMS, WFS) och öppna program/öppen källkod utvecklas oerhört fort.

ULI och Energimyndigheten bedömer att tiden är mogen för detta seminarium med goda exempel på nyttan med informationsteknik med kartstöd för företag som distribuerar energi (el, gas, värme och kyla) samt för lokalisering av vindkraftverk. Seminariet genomförs på Polstjärnan, Sveavägen 77, i Stockholm.

Vi har anlitat Anders Söderman, firma GISassistans, för att utforma programmet. Hör av dig omgående med förslag på viktiga och intressanta föredrag, dock senast 1 augusti. Anders nås på telefon 08-559 23 900 och e-post anders.soderman@gisassistans.se

Inbjudan till seminariet med färdigt program och anmälningsdetaljer distribueras i september. Notera onsdag 8 och torsdag 9 december 2010 i din kalender om du känner behov av information om EnerGIS. Om du omgående eller senast 1 oktober e-anmäler ditt intresse till lars.hansen.uli@telia.com får du 500 kr rabatt på konferensavgiften. Intresseanmälan ska senare följas av en anmälan för att vara bindande.

Kontakt
Lars Hansen
Telefon: +46 (0)8 758 0215
E-post: lars.hansen.uli@telia.com

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo