ULI arrangerar GIT 2011 med Kartografiska och SKMF

Den 29-31 mars 2011 arrangerar ULI, Kartografiska Sällskapet och SKMF konferensen GIT 2011 - Geografisk IT för ett hållbart samhälle. Boka redan nu in datumet i din kalender!  

Det är ingen tvekan om att GIT 2011 blir Sveriges överlägset största evenemang inom området geografisk IT detta år.

En mässa, arrangerad av MBK-leverantörerna och Elmia, kommer också att finnas i anslutning till konferensen.

Planeringen för konferensen är nu i full gång. Ett antal arbetsmöten har hållits och arbetsgrupper för olika delar av konferensplaneringen har bildats.

"Call for Papers" kommer ut inom kort.

GIT 2011 hålls i Jönköping och ersätter föreningarnas ordinarie årliga konferenser GEOINFO, Kartdagar och MätKart under året.

Mer information om konferensen finns på www.git2011.nu