Ladda ner data från RAÄs bebyggelseregister till ditt eget GIS

I Riksantikvarieämbetets (RAÄ) bebyggelseregister (BBR) finns information om vårt byggda kulturarv. Här finns uppgifter om all slags bebyggelse, allt från traditionella timmerhus till modern stadsbebyggelse. Nu är det också möjligt att ladda ned data från detta till sitt handläggar-GIS (i form av shp- eller tab-filer).

Uttagssidan hittar du under fliken dataexport på www.bebyggelseregistret.raa.seVarje objekt har en länk till registret där du får mer information om byggnadens historik, exteriör, värdering, lagskydd m.m. Klickar du vidare på "Består av/ ingår i" kommer du till den anläggning och miljö som byggnaden ingår i. Mycket av informationen från databasen får du även genom attributdata. Detta erbjuder möjligheter att göra analyser och spridningsbilder.

De kulturhistoriska inventeringarna är ett viktigt och ofta använt underlag i kommunens planarbete och bygglovshandläggning.

Mer information finns på sidan för dataexport

 

 

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo