Programmet för GEOINFO har släppts på webben

Programmet för GEOINFO finns nu på konferensens webbplats. I år hålls presentationer i fyra olika temablock; Öppen information i Europa, GIS-användare samt GIS inom samhällsområdena Klimatanpassning och Befolkning, hälsa & risker.

Konferensen innehåller inledningstal, parallella sessioner med presentationer, en debatt, workshops samt en utställning där företag inom branschen presenterar sina produkter och tjänster.

Debatt och workshop om tillgänglighet till geodata

Inom temablocket "Öppen information i Europa" arrangeras en debatt där vi vill fokusera på vad som krävs för att uppnå ökad användning och tillgänglighet till geodata. Efter debatten fördjupas diskussionen om förutsättningarna för ökad användning och tillgänglighet till geodata i en workshop.

Andra ämnen som tas upp i workshop/seminarieform är Nyttan av geografisk IT för vårdplanering och Kommunsamarbete om kartor på webben.

Inledningstalare

Vi börjar GEOINFO med breda och internationella GIS-perspektiv. Våra huvudtalare på inledningssessionen är:

  • Andreas Gyllenhammar, Swecos Miljö- och klimatstrateg, som bl a kommer att prata om hur GIS-tekniken kan bidra till den globala lösningen på klimatfrågan.
  • Ian Jackson, British Geological Survey, som presenterar OneGeology – en portal som förbättrat tillgängligheten till harmoniserad geologisk information på global nivå.
  • Johannes Kebeck, Microsoft England, som kommer att prata om utvecklingen vad gäller GIS och ”molntjänster” och presentera det senaste om Bing Maps och uppbyggnad av 3D-miljöer.

 

    Kongressmiddag med underhållning

Onsdagens (10 november) middag arrangeras på Restaurang Hyllan i saluhallen, med underhållning av saxofonisten Ingemar Lås och DJ.

Se hela programmet

Ett tryckt program kommer att distribueras i september.