Regeringen överlämnar lagrådsremiss om vidareanvändning av offentlig information

I lagrådsremissen föreslås en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn. Genom detta förslag tillämpas PSI-direktivet från 2003 i svensk rätt.

Genom att förbättra tillgängligheten till och underlätta användning av t ex geodata som produceras av myndigheter kan vidareförädling och tjänsteutveckling öka bland andra aktörer.

Läs mer

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo