Växjö kommun ny medlem i Geoforum Sverige

Vi är glada att välkomna Växjö kommun som ny medlem i Geoforum Sverige. Vi pratade med Anneli Ekstedt, Avdelningschef för strategi- och planeringsavdelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen, om vilken nytta de ser med medlemskapet i Geoforum Sverige.

Varför valde ni att bli medlem i föreningen?

– Vi har deltagit många gånger på Geoforums evenemang utan att vara medlem, så nu tyckte vi att det var dags! Vi skulle behöva öka förståelsen av nyttan med geodata och bli en mer datadriven organisation. Som medlemmar i föreningen hoppas vi få insikt i utvecklingen inom geodata och digitalisering. Vi ser också fram emot att utbyta erfarenheter med andra medlemmar, säger Anneli Ekstedt. 

Vilken fråga, eller vilket område, anser ni är viktigast att Geoforum Sverige arbetar med? Varför?

– Att sprida samhällsnyttan med geodata och digitalisering!

Är din organisation ännu inte med i Geoforum? Vi välkomnar självklart fler medlemmar. Läs mer här eller kontakta vår vd Sofi Almqvist för att veta mer.