Vägnät ovanifrån
Kollektivtrafikdata samlas och öppnas upp

Inom EU och Sverige sker just nu ett stort arbete för att samla in trafikdata. Den första fasen – där delar av kollektivtrafikdata samlas och öppnas upp i hela landet avslutas vid årsskiftet. Det har väckt intresset hos många, inte minst hos teknikjättarna Google och Apple.

Under 2017 beslutades det i en EU-förordning att alla berörda myndigheter och operatörer i medlemsländerna måste tillhandahålla metadata till trafikdata i en nationell åtkomstpunkt som är öppen för alla.

EU har pekat ut 49 datakategorier som ska tillgängliggöras. Bland de ingår, förutom data om kollektivtrafiken, bland annat information från Trafikverket om vägtrafiken. Andra aktörer ska bidra med information om var det finns lånecyklar, laddningsstationer och hyrbilsstationer.

Projektet är beräknat att vara klart 2022. Tanken är att främja ny innovation både hos offentliga aktörer och företag. De ska med hjälp av dessa nya data kunna bygga nya innovativa tjänster.

I Sverige drivs projektet av Håkan Östlund, som är produktägare för data på Samtrafiken – kollektivtrafikaktörernas samägda bolag för gemensamt utvecklade it-tjänster. 

Stort intresse för trafikdata

Det kommer dröja innan alla 49 kategorier är i mål. Men redan vid årsskiftet är det tänkt att delar av data från kollektivtrafiken ska vara på plats. I denna första fas ingår bland annat övergripande data om tidtabeller, men också mer detaljerade data som till exempel vilken stolpe en viss buss avgår från.

Teknikjättar som Google och Apple har börjat visa intresse för de data som redan nu kan hämtas via API i en betaversion. Håkan Östlund menar att Apples kartdata bland annat baseras på de nya data som samlats in av Samtrafiken. Det finns flera tiotal aktörer som är inne och testar vad man kan använda denna data till.

Harmonisering av data

På vägen har projektet identifierat vissa hinder. Till exempel var ambitionen att alla dataleverantörer skulle ordna rätt format i källan, men Samtrafiken har fått lösa harmoniseringen av data från vissa aktörer.

Läs mer om Samtrafikens arbete med att tillgängliggöra data i Computer Swedens artikel