Ny handlingsplan för öppna data – uppdrag till DIGG

För att uppfylla Sveriges åtagande inom ramen för Open Government Partnership har regeringen tagit fram en uppdaterad handlingsplan. Den innehåller uppdrag åt DIGG om att upprätta en handlingsplan för öppna data, tillgängliggöra öppna data som bäst kan bidra till nytta för samhället och främja öppen och datadriven innovation.

Sverige är sedan 2011 medlem i den internationella organisationen Open Government Partnership (OGP). Organisationen lanserades ursprungligen av Barack Obama vid ett möte i FNs generalförsamling 2011 och har idag vuxit till 79 deltagande länder. Dessa har åtagit sig att verka för att:

  • öka tillgängligheten av information från den offentliga förvaltningen
  • stötta medverkan från medborgare och civilsamhället
  • främja en god förvaltningskultur
  • öka tillgången till nya teknologier som bidrar till öppenhet och transparens.


Genom treåriga handlingsplaner ska länderna visa vilka initiativ de tar för att bidra till ovan principer. För att uppfylla Sveriges åtagande inom ramen för Open Government Partnership och stärka innovationsförmågan inom den offentliga förvaltningen har regeringen tagit fram en uppdaterad handlingsplan för perioden 2019–2021.

Planen innehåller uppdrag åt Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om att upprätta en handlingsplan för öppna data, tillgängliggöra öppna data som bäst kan bidra till nytta för samhället samt främja förmågan att bedriva öppen och datadriven innovation i samverkan mellan forskning, näringsliv och civilsamhälle.

Regeringen har också åtagit sig att, två gånger per kalenderår, arrangera dialogmöten med civilsamhället om möjligheterna med digitalisering, öppna data och samverkan.

Läs regeringens pressmeddelande här

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

Geodata i media

Hittade inte flödet

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo