Workshop med postit-lappar
Hjälp till att identifiera värdefulla data!

Lantmäteriet har ett regeringsuppdrag att identifiera vilka datamängder som borde klassas som värdefulla data i EU-direktivet om öppna data. Geodatasektorns input är efterfrågad. I höst kommer det att finnas ett antal tillfällen då du kan bidra i arbetet med att identifiera värdefulla data som borde tillgängliggöras.

Lantmäteriet bjuder in till ett antal tillfällen för att få hjälp i arbetet med att identifiera värdefulla datamängder. Dessa tillfällen är öppna för alla som vill bidra, och kommer att ske i form av öppet hus där presentationer varvas med workshop och klotterplank. Tid och plats för dessa är:

  • 29 augusti i Göteborg
  • 5 september i Stockholm
  • 17 september i Sundsvall
  • 11 september som webbinarium.

Anmälningsformulär och dokumentation från genomförda workshoppar samt mer detaljerat innehåll, lokal och tider kommer att publiceras på lantmateriet.se/psiuppdrag

Det finns en arbetsgrupp inom Lantmäteriet som håller ihop regeringsuppdraget. Uppdragsledare är Anna Svedlund.

Arbetsgruppen önskar också input i arbetet med att göra ekonomiska beräkningar av vad ett avgiftsfritt tillhandahållande av de värdefulla datamängderna innebär och att identifiera de samhällsekonomiska nyttorna.

Hör av dig till psi@lm.se om du har frågor, vill bidra i arbetet eller har tips och råd till arbetsgruppen.

Fakta om regeringsuppdraget

Regeringsuppdraget som ska slutredovisas den 17 januari 2020 innehåller fler delar. Lantmäteriet ska:

  • identifiera värdefulla datamängder
  • identifiera vilka aktörer som kan komma att omfattas av kravet att tillgängliggöra dessa data
  • analysera och redovisa budgetmässiga konsekvenser av att tillgängliggöra myndigheters värdefulla datamängder avgiftsfritt
  • analysera och redovisa de samhällsekonomiska nyttorna av ett sådant tillgängliggörande.

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo