Workshop med postit-lappar
Hjälp till att identifiera värdefulla data!

Lantmäteriet har ett regeringsuppdrag att identifiera vilka datamängder som borde klassas som värdefulla data i EU-direktivet om öppna data. Geodatasektorns input är efterfrågad. I höst kommer det att finnas ett antal tillfällen då du kan bidra i arbetet med att identifiera värdefulla data som borde tillgängliggöras.

Lantmäteriet bjuder in till ett antal tillfällen för att få hjälp i arbetet med att identifiera värdefulla datamängder. Dessa tillfällen är öppna för alla som vill bidra, och kommer att ske i form av öppet hus där presentationer varvas med workshop och klotterplank. Tid och plats för dessa är:

  • 29 augusti i Göteborg
  • 5 september i Stockholm
  • 17 september i Sundsvall
  • 11 september som webbinarium.

Anmälningsformulär och dokumentation från genomförda workshoppar samt mer detaljerat innehåll, lokal och tider kommer att publiceras på lantmateriet.se/psiuppdrag

Det finns en arbetsgrupp inom Lantmäteriet som håller ihop regeringsuppdraget. Uppdragsledare är Anna Svedlund.

Arbetsgruppen önskar också input i arbetet med att göra ekonomiska beräkningar av vad ett avgiftsfritt tillhandahållande av de värdefulla datamängderna innebär och att identifiera de samhällsekonomiska nyttorna.

Hör av dig till psi@lm.se om du har frågor, vill bidra i arbetet eller har tips och råd till arbetsgruppen.

Fakta om regeringsuppdraget

Regeringsuppdraget som ska slutredovisas den 17 januari 2020 innehåller fler delar. Lantmäteriet ska:

  • identifiera värdefulla datamängder
  • identifiera vilka aktörer som kan komma att omfattas av kravet att tillgängliggöra dessa data
  • analysera och redovisa budgetmässiga konsekvenser av att tillgängliggöra myndigheters värdefulla datamängder avgiftsfritt
  • analysera och redovisa de samhällsekonomiska nyttorna av ett sådant tillgängliggörande.