Nålar på karta med grafik över
Skapa innovativa tjänster på öppna kommunala data
Ökad användning av öppna data från kommuner kommer i framtiden att bli en viktig katalysator för innovation inom svenskt näringsliv. Kommunerna i Stockholms län och Tillväxtverket bjuder nu in till en tävling där utmaningen är att skapa den mest innovativa tjänsten eller produkten på öppna data från kommuner.

Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖdiS) är namnet på ett samarbetsprojekt mellan de 26 kommuner som bildar Storsthlm. Syftet med projektet är att göra kommunala data tillgängliga för privatpersoner samt för små och medelstora företag för att öka deras användning och skapa innovation och tillväxt.

Tävling om innovationer på kommunala data

Nu har projektet, med Stockholms stad i spetsen, lanserat en utmaning att ta fram den mest innovativa tjänsten eller produkten genom att använda öppna data från kommuner. I tävlingen kan alla delta, såväl privatpersoner som företag och andra organisationer.
 
 

Samarbete för öppna data

I projektet har man utvecklat processer och verktyg för att stödja kommunerna och upphandlat en gemensam regional öppen dataportal. Projektgruppen har ett nära samarbete med nyckelrepresentanter från de 26 kommunerna och har mött nästan 50 företag och organisationer för att kontinuerligt få insyn i behovet av och kraven på öppna data.

Projektet ÖdiS är en del av programmet Smart Stad som drivs av Stockholm Stad i samverkan med StorSthlm. Projektet finansieras delvis även av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden, och kommer att löpa fram till slutet av 2020. Efter detta datum fortsätter arbetet drivas av kommunerna.