Digital Government Review Sweden
OECD föreslår en Chief Transformation Officer för bättre datahantering i Sverige

Den 10 maj tog energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman emot en rapport om OECDs utvärdering av hur myndighetssverige hanterar data för att effektivisera och utveckla verksamheten. Rapporten innehåller råd kring tydligare styrning, dataanvändning och öppna data för samverkan med datadrivna företag. OECD förelår bland annat att Sverige tillsätter en Chief Transformation Officer.

Den 10 maj överlämnade Marcos Bonturi, Director for Public Governance på OECD, rapporten Digital Government Review Sweden – Towards a Data-driven Public Sector till Anders Ygeman på lanseringseventet i Stockholm.

OECD har på Sveriges begäran gjort en utvärdering av hur myndighetssverige hanterar data för att effektivisera och utveckla sina verksamheter. Det kan vara data för morgondagens trafiksystem med självkörande bilar, icke-personliga hälsodata för forskning på nya läkemedel, geografiska data för att effektivisera samhällsbyggandsprocessen eller rymddata för att bättre förstå klimatförändringar.

OECD uppmanar till tydligt ledarskap

Sverige har enligt OECD goda förutsättningar för att använda digitala data för att bygga medborgarnära tjänster, analysera komplexa samhällsutmaningar och främja digital innovation. För att klara det krävs dock ett tydligt ledarskap från regeringens sida som tydligt fokuserar på data som strategisk resurs. OECD föreslår bland annat inrättandet av en Chief Transformation Officer.

OECD lyfter också fram att det behöver utvecklas en strategi för digital förvaltning för att förtydliga ansvarsfördelning..

Enligt OECD måste även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och Vinnova driva på och samverka med de stora datatunga myndigheterna för att utveckla rutiner och metoder för att producera, tillgängliggöra och experimentera på data. Att säkerställa att DIGG ges en strategisk roll och tillräcklig finansiering lyfter OECD också fram som en viktig del i arbetet.

– Regeringen har nyligen tagit ett initiativ om artificiell intelligens och för att tillgängliggöra öppna data. Men vi måste göra mer. Myndigheterna måste jobba mer öppet, innovativt och datadrivet, säger energi- och digitaliseringsminister Ander Ygeman.

Digital förvaltning kan förstärka medborgarnas förtroende

OECD har samarbetat med tre så kallade peer nations: Storbritannien, Finland och Mexiko för att genomföra utvärderingen. Utvärderingen baseras på den rekommendation om digital förvaltning som Sverige skrev under och OECD:s råd antog 2014. Rapporten beskriver hur en mer digital förvaltning kan förstärka medborgarnas förtroende för det svenska myndighetsväsendet.

För att myndigheterna ska klara av de utmaningar de står inför måste de lära sig att använda digitala data på nya och ibland innovativa sätt. OECD lämnar rekommendationer till regeringen inom tre områden:

  • hur styrningen på data kan förbättras
  • har data kan användas för att klara av komplexa analyser och främja datadriven innovation
  • hur öppna data kan användas för att samverka med de nya datadrivna företagen inom sektorn GovTech.

Här hittar du rapporten

Se ett videoklipp med DIGGs GD Anna Eriksson, där hon ger sin syn på rapporten.