Skärmdump från karttjänsten Mobility Observer
Karttjänst vinnare i visualiseringstävling på challengesgov.se

Challengesgov.se är en plattform utvecklad för att främja öppen och datadriven innovation. Här publiceras aktuella samhällsutmaningar som du kan lösa med hjälp av öppna data och digital samverkan. I februari utsågs vinnaren av innovationstävlingen om datavisualisering för att underlätta planering för hållbara mobilitetstjänster. Det vinnande bidraget var karttjänsten ”Mobility Observer”.

Adam Ekberg och Tyler Wolf har skapat Mobility Observer som gör det möjligt att visuellt analysera och identifiera förbättringsmöjligheter inom hållbara mobilitetstjänster i Stockholms stad. Det är ett webbaserat kartverktyg som visar kvantitativa data kopplat till resande och färdsätt. Prototypen innehåller dataset om parkeringsplatser, bushållplatser, cykeltrafikflöden och biltrafikflöden.

Data har hämtats från Stockholm Open Data. Kartor kommer från Mapbox.

Läs mer om Mobility Observer och se en demo här

Här kan du läsa om utmaningen "Use Data Visualisation to Aid Planning for Sustainable Mobility Services in Sweden".

Plattformen Challengesgov.se drivs av Tillväxtverket, som under 2017 fick ett särskilt uppdrag från Regeringen att främja öppen och datadriven innovation. Syftet är att öka vidareutnyttjande av öppna data och handlingar från den offentliga förvaltningen. Uppdraget har slutrapporterats men plattformen lever vidare.