Vägnät från ovan under natten
Fossilfritt Sverige: Data bör släppas fri

Rätt använd kan digitaliseringen bana väg för ett fossilfritt Sverige. För att underlätta bör regeringen tillsätta en snabbutredning för att avgöra hur värdefulla data kan göras tillgänglig för entreprenörer. Det skriver företrädare för digitaliseringskonsultbranschen tillsammans med Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson i en debattartikel i Dagens industri.

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 33 företag från digitaliseringskonsultbranschen tagit fram en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig digitaliseringskonsultbransch 2045. Den tydliggör hur branschen, tillsammans med användare av digitala lösningar, politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige som driver fram globalt hållbara lösningar.

Geforums medlem Sweco Position AB är ett av företagen som står bakom färdplanen.

I en debattartikel i Dagens Industri 28 mars skriver Svante Axelsson, regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige, och företrädare för digitaliseringskonsultbranschen, om det som färdplanen landat i. De lyfter tre konkreta krav på politik för att främja digitaliseringen för att Sverige ska bli klimatneutralt. Ett av kraven är att tillsätta en snabbutredning om öppna data som stöder global hållbarhet. Geoforum Sverige har bidragit till innehållet.

Utdrag från debattartikeln: "Tillsätt en snabbutredning för att se vilken data som i dag finns och bör finnas tillgänglig för att medborgare, myndigheter och företag skall kunna utveckla nya och innovativa lösningar utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv. I denna utredning bör data inom centrala områden ingå, som exempelvis geodata, fastighetsdata, mobilitetsdata, och så vidare. Även frågan om hur data ska avidentifieras för att säkra individens integritet bör utredas."

De andra två kraven är att tillsätta en digital transformationskommission med internationell ambition och etablera ”testbäddszoner” för hållbar digital transformation. 

I debattartikeln ges flera exempel på digitala lösningar, där geodata används, som bidrar till mindre utsläpp av växthusgaser.

Läs hela debattartikeln här