Konferencier Elsa Landberg med vinnarpokalen Hack for Sweden 2018
Hack for Sweden vill locka fler och olika

Hack for Sweden är nominerad till Shooting Star i Nordic Digital PR Awards 2018. Nomineringen har de fått för sin kommunikation med siktet inställt på att få till diversitet bland deltagarna på årets hackathon som hålls den 4-6 april. Människor med olika perspektiv behövs för att skapa de bästa lösningarna med hjälp av öppna data. 

Arrangörerna av Hack for Sweden ser att ett större samarbete mellan privat sektor, offentlig sektor och medborgare är något som verkligen behövs för att skapa det bästa Sverige, Sverige 4.0.

Målet till 2019 års Hackathon har varit att försöka skapa ett intresse från människor som tidigare inte varit på Hackathon men som behöver ta plats i det svenska innovationsekosystemet. En stor del i arbetet kring detta är att kommunicera på ett mer inkluderande sätt, att använda ett annat språk och att visa att människor med olika bakgrund och erfarenheter behövs.

För att skapa realiserbara och effektfulla lösningar så behövs diversitet och människor som tänker utifrån olika perspektiv.

Under årets gång har antalet partners ökat expontentiellt och gjort det tydligare att man arbetar mot att främja medborgardriven innovation och att det ska bli realiserbara lösningar som används av riktiga människor.

Den 4-6 april arrangeras Hack for Swedens årliga hackathon i Stockholmsmässan. Tävlingen går ut på att skapa riktiga lösningar med hjälp av öppna data inom sex olika områden:

  • trafik
  • hälsa
  • näringsliv
  • arbetsmarknad
  • utbildning
  • vetenskap.

Läs mer om de sex datamogna områdena i Gartners rapport om Öppna data och datadriven innovation, som tagits fram för Regeringskansliet.

Sista anmälningsdag är 15 mars. Anmäl ditt team här.