Per Bolund inklippt i bild på Riksdagshuset
Nya ministern om öppna geodata och digitalisering

Öppna geodata har aktualiseras i riksdagen igen, bland annat genom en skriftlig fråga från moderaten Lars Beckman till Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund. Bolund har också i en debatt uttalat sig om vikten av öppna data och digitalisering för att effektivisera samhällsbyggnadsprocesserna.

Den konkreta frågan i Lars Beckmans skriftlig fråga till statsrådet Per Bolund är: Kommer regeringen med ett besked i vårpropositionen om långfristig finansiering av öppna geodata? I svaret som kom 22 mars hänvisar Bolund till det som står i tidigare budgetpropositioner om att regeringen ska återkomma när det gäller modeller för långsiktig finansiering av förvaltningsutgifter för till exempel öppna geodata och verksamt.se. Han skriver också att han vill påminna om att den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna lade fram innebär ett stort avbräck i regeringens möjligheter till nödvändiga ekonomiska reformer.

Per Bolund (MP) är ansvarig minister för Lantmäteriet. I en interpellationsdebatt om Lantmäteriets verksamhet den 15 februari diskuterade Bolund och Beckman handläggningstiderna på Lantmäteriet. De två debattörerna kom redan då in på frågan om öppna geodata. Bolund lyfte fram digitalisering och öppna geodata som viktiga verktyg i arbetet med att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. Han sa också att "digitalisering av processerna är ett arbete som pågår med hög intensitet "samt att "arbetet med öppna geodata pågår med full fart".

Geoforum Sveriges vd kommenterar:

– Frågan om öppna geodata är ständigt levande i riksdagen. Det är viktigt för att få framdrift i reformarbetet med en omställning till öppna geodata. Vi ser fram emot regeringens kommande initiativ för att nu växla ut potentialen av geodata, säger Susanne Nellemann Ek.