Flygbild över Gävle och högskolans campus
Gävles öppna geodata görs tillgängliga i ny tjänst

Gävle kommun har nu kommit en bra bit på väg i att släppa sina öppna geodata. Alla öppna data finns nu beskrivna och tillgängliga för nedladdning i en datakatalog. Här hittar du till exempel baskartan med olika informationsslag, detaljplaner och 360-foton.

I början av 2018 beslutade Kommunstyrelsen i Gävle att finansiera ett kommunövergripande projekt för tillgängligörande av öppna data. Geodata var särskilt prioriterat. Nu kan vi ta del av resultat.

Gävle kommun samlar datakällor i en katalogtjänst som förutom hänvisning till kommunens öppna data, innehåller beskrivning av datakällorna. Datakatalogen läses in och publiceras på den nationella katalogen för öppna data, samt EUs katalog för öppna data.

Här finns bland annat:

  • panoramabilder med 360° vy över stora delar av Gävles vägnät, inklusive cykelvägar
  • baskarta med detaljer, vägar, vatten, byggnader, adresser, höjdkurvor och fastigheter
  • kartläggning av radon
  • detaljplaner
  • busslinjer och busshållplatser.

Besök datakatalogen med öppna data

Hur tillgängliggör din kommun öppna geodata? Dela gärna med dig av era lösningar via Geoforum.

Workshop om att publicera öppna data

Vill du veta mer om att publicera öppna data? Då kan du delta på en workshop ledd av Tomas Andreasson och Gunnar Blide från Göteborgs stad på vår mötesplats Position för digitalt samhällsbyggande 2030. Workshoppen Hur tillgängliggör vi öppna data hålls kl 13.30 den 19 mars. 

Läs mer i programmet för Position