Snedbild över Amalienborg och Operan på Holmen
Danmark först i världen med fria snedbilder över hela landet

Danmark är först i världen med att släppa högupplösta snedbilder över hela landet som öppna data. Detta förväntas ge stor nytta inom både offentlig och privat sektor. Snedbilder, som visar landskapet snett från ovan i flera olika vinklar, kan till exempel användas för att skapa 3D-stadsmodeller.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har under 2017 och 2018 producerat 1,3 millioner snedbilder, och för första gången någonsin har Danmark nu ett landstäckande dataset med snedbilder i hög upplösning. Och det finns en plan för uppdatering – nya bilder kommer att tas under 2019.

Den 11 september meddelade Energi-, forsynings- og klimaministeren att snedbilderna släpps som öppna data.

De landstäckande snedbilderna har tagits fram främst för att utgöra underlag för nya fastighetsvärderingar men de kan skapa värde i många olika sammanhang. 

– Landsdækkende skråfotos kan blive et værdifuldt redskab for mange grene af den offentlige forvaltning, men der er også store potentialer for brugen af skråfotos i den private sektor. Derfor har vi prioriteret, at skråfotos skal være frie data, så virksomheder og borgere frit kan hente og anvende dem uden begrænsninger,” säger Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Hög belastning vid datasläppet

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har tagit fram en webblösning där man kan söka och titta på alla foton: skraafoto.kortforsyningen.dk

Ladda ner bilder kan man göra på: kortforsyningen.dk

När snedbilderna hade släppts ökade belastningen på Kortforsyrningens adressök med 1000 procent och orsakade en krasch! Nu har kapaciteten höjts och allt fungerar bra igen.

Läs mer om snedbilderna på sdfe.dk