Bild på glasögon i naturen
Naturvårdsverket släpper öppna data som förenklar friluftslivet

Naturvårdsverket släpper information om Sveriges skyddade områden i sitt kartverktyg, som finns tillgänglig hos Naturvårdsverket och alla länsstyrelser. Information om exempelvis cykelleder, vandringsleder, toaletter och andra besöksanläggningar kan nu visas på webbplatser, kartor eller i appar. Dessa data är fria att använda i egna aplikationer och gör det enklare för besökare att hitta skyddade områden och se vilka leder och anordningar som finns i området.

Naturvårdsverkets information som publiceras i kartverktyget handlar om allt i från vilka olika sorters leder som finns i området exempelvis cykelled, vandringsled, ridled, kanotled, skidled eller naturstig.

Genom olika symboler kan du även se specifika platser på kartan exempelvis var det finns parkering, toalett, entréplatser med information, soptunnor, rastskydd, vadställen, fågeltorn eller andra besöksanläggningar.

– Naturvårdsverket vill på detta sätt förbättra tillgängligheten och upplevelsen för alla besökare i våra skyddade områden. Vi hoppas att detta blir väl använda data, som många fler än Naturvårdsverket kommer att presentera, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Informationen som blir tillgänglig digitalt blir ett praktiskt komplement till de kartor och broschyrer som finns sedan tidigare i Naturvårdsverkets skyddade områden. För närvarande finns data från cirka 1 400 av ungefär 5 000 områden tillgängliga.

Läs mer om Naturvårdsverkets kartverktyg och Länsstyrelsernas karttjänst