Foto av Catharina Elmsäter-Svärd
Catharina Elmsäter-Svärd: Öppna geodata ger många fördelar för byggbranschen

Öppna geodata ger många fördelar för byggbranschen, menar Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier. Vid förtätning av städer är det exempelvis värdefullt med så mycket information som möjligt för att veta var och hur man kan bygga samt kunna ta fram tillförlitliga kalkyler. Det sparar både tid och pengar.

Minska byggtider och kostnader med en tredjedel genom digitala lösningar. Catharina Elmsäter-Svärd

Lättillgänglig information är också viktig för att kunna vara med och forma framtidens smarta städer.

– Frågan är mycket vidare än bara öppna geodata. För att hänga med i digitaliseringen och de nyttor som den ger är öppna data över huvud taget bra, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Därför är hon positiv till det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, vars mål är att korta byggtider och kostnader med en tredjedel genom digitala lösningar.

”Det här kommer att gå ganska fort”

– Det brukar vara lyckosamt när näringsliv, offentlig sektor och akademi arbetar tillsammans.

Den digitala kompetensen inom byggbranschen varierar kraftigt. Vissa har jobbat länge mot en digital omställning, andra har knappt börjat.

Sveriges Byggindustrier håller på att ta fram en rapport om hur stora och medelstora företag jobbar med digitala lösningar för att i nästa steg kunna hjälpa till med affärsmodellerna.

– Det här kommer att gå ganska fort. Vi har inget annat val än att hänga med, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Artikeln är publicerad i tidningen "Arbeta Smart inom planering och byggande". Geoforum Sverige ger ut tidningen i samarbete med Lantmäteriet. Den ges ut som bilaga i Dagens Samhälle i juli 2018.

Ladda ned tidningen och ta del av fler artiklar