Bild på smarta staden, istockphoto
Öppna data en självklarhet för Helsingborg

Helsingborgs stads grundprincip är att data som kan vara fria också ska vara det. Det sporrar till innovation och externa lösningar på stadens utmaningar, samtidigt som medborgarna får bättre insyn och mer inflytande.

1,3 miljoner bilder av Helsingborg finns nu öppna för allmänheten. Tack vare fria data får Helsingborgs invånare mer inflytande.

Öppenhet är sedan länge ett viktigt ledord för Helsingborgs stad. Det gäller också i största möjliga mån de data som staden tar fram. Flygbilder, kartdata och annat material som inte omfattas av sekretess finns för alla att ta del av och alltid av samma kvalitet och på samma detaljnivå som staden själv förfogar över.

Bjrn Lathi 200x200– Vi slogs av att många, både internt inom staden och invånare och företag, använde andra karttjänster med sämre data än de vi själva hade tillgång till. Därför försöker vi få ut våra egna data på olika sätt. Den stora nyttan får vi inte förrän så många som möjligt använder sig av dem, säger Björn Lahti, programledare för Smart@Helsingborg.

Som alla kommuner har Helsingborg många utmaningar som är svåra att klara av på egen hand. Öppna data är ett sätt att locka andra att vilja hjälpa till med lösningarna. Samtidigt är det viktigt att beskriva vilka utmaningarna är. Först då får staden verklig nytta av innovationerna. Även om det kostar att ta fram och hantera data, medan någon extern part kanske tjänar pengar på dem, är det ändå en vinst för staden att släppa dem fria. I slutändan ger det ju något tillbaka till medborgarna, som också får större möjligheter att påverka.

Jag har sett fina exempel på hur man använder våra data inom projektering. Björn Lahti

– Jag har sett fina exempel på hur man använder våra data inom projektering eller som underlag för visualisering, när det ska göras en utbyggnad eller något annat samhällsbyggnadsprojekt. Vi har begränsade resurser att själva tillhandahålla all den här informationen. På det här sättet ger vi andra möjlighet att göra jobbet åt oss. Det viktiga är vad som är bäst för våra invånare. Vem som gör det behöver inte spela så stor roll, säger Björn Lahti.

Genom ett samarbete med mapillary.com är nu 1,3 miljoner bilder av Helsingborgs gatumiljöer, som tidigare bara var tillgängliga för två personer, öppna för allmänheten.

Ursprungligen var de avsedda att visa kvaliteteten på gator och vägar, men de innehåller också annan information – lyktstolpar, vägskyltar, vägräcken, träd och hus – som kombinerad med andra datakällor ger en mer komplett bild av stadens tillgångar.

Informationen är dessutom till stor nytta för fordonsindustrin i utvecklingen av självkörande bilar, uppger Björn Lahti.

– Det är bra om vi kan bidra till att de kommer hit snabbare. Självkörande bilar är ett sätt att klara av vissa av stadens utmaningar.

Text: Johan Bentzel

Artikeln är publicerad i tidningen "Arbeta Smart inom planering och byggande". Geoforum Sverige ger ut tidningen i samarbete med Lantmäteriet. Den ges ut som bilaga i Dagens Samhälle i juli 2018.

Ladda ned tidningen och ta del av alla artiklar