Foto av Ardalan Shekarabi plus citat
Ardalan Shekarabi: Vi ser stor nytta med öppna statliga geodata

Regeringen har beslutat att inrätta en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn, Myndigheten för digital förvaltning, som ska starta sin verksamhet den första september. Myndigheten har i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen i den offentliga förvaltningen. Ardalan Shekarabi, civilminister och ansvarig för regeringens digitaliseringspolitik berättar om nya myndigheten och nyttan med öppna statliga geodata.

Tre frågor till Ardalan Shekarabi, civilminister och ansvarig för regeringens digitaliseringspolitik

1. Vad ska myndigheten få för uppgifter?

– Den ska analysera och följa utvecklingen av den offentliga sektorns digitalisering utifrån riksdagens och regeringens mål.

Den ska också samordna, utveckla, fövalta och tillhandahålla en nationell digital infrastruktur. Det kan till exempel handla om elektronisk identifiering, säkra elektroniska försändelser från det offentliga till enskilda, elektroniska fakturor och elektroniska beställningar (e-handel i staten). Den ska också verka för en öppnare förvaltning, till exempel genom att tillgängliggöra offentliga data och datadriven innovation, och stödja digitala investeringar.

2. Vilka är förväntningarna på den nya myndigheten?

– Det finns stora förväntningar, även från mig och mina kollegor. Det tyder på att det finns ett behov att fylla. Samtidigt måste vi vara realistiska – myndigheten är under uppbyggnad och det tar tid att skaffa alla förmågor som behövs. Men den ska ligga i framkant för att genomföra regeringens politik gällande digitalisering av den offentliga förvaltningen.

Det handlar självklart om att hänga med i och bevaka samhällsutvecklingen, tekniktrender och omvärlden i stort, samt att stödja samverkan inom offentlig sektor och mellan offentliga och privata aktörer.

3. Vilka nyttor och effekter ser ni av att öppna statliga geodata?

– Vi ser stor nytta. 47 procent av svenska IT-entreprenörer säger att deras affärsplaner är beroende av tillgång till Lantmäteriets geodata. Geodata är därmed en av de datamängder som mest efterfrågas av IT-sektorn. Och när geodata släpptes fria i Danmark gick antalet användare från cirka 800 till cirka 60 000.

Vi vet också att öppna geodata kan förebygga smittspridning, underlättar att bedöma risken för översvämningar samt underlättar bedömningar av konsekvenser av klimatförändringar. Dessutom effektiviserar de bredbandsutbyggnaden och kan utveckla landsbygden, säger Ardalan Shekarabi.

Text: Nella Bergström

Artikeln är publicerad i tidningen "Arbeta Smart inom planering och byggande". Geoforum Sverige ger ut tidningen i samarbete med Lantmäteriet. Tidningen är en bilaga i Dagens Samhälle i juli 2018.

Ladda ned tidningen och ta del av alla artiklar!