Foto av Darja Isaksson
Darja Isaksson: Data är råvaran för alla digitala innovationer

Öppna geodata är en förutsättning för innovation och effektiv välfärd. Det anser Darja Isaksson, en av Sveriges främsta digitala strateger och ny gd för Vinnova i augusti. 

Frågorna kommer allt högre upp på agendan när vi är många som fortsätter påtala nyttan och behovet av detta

Darja Isaksson har arbetat med digitala tjänster i över 20 år och ingår i statsministerns innovationsråd. För henne är öppna geodata en ödesfråga.

Hon tycker att det är skamligt att ett land som Sverige, som vill vara bra på digitalisering, ligger så långt efter inom detta område – fjärde OECD-landet från botten, för att vara exakt.

– Data är råvaran för alla digitala innovationer. Hur duktiga vi är på att utvinna och förädla den råvaran spelar stor roll för våra tillväxtmöjligheter. Om vi är tidigt ute och kan skapa nya typer av tjänster kommer vi att göra ett gigantiskt avtryck, för då kommer andra länder att följa efter. Om vi är sent ute får vi snällt ta till oss det som andra har byggt, säger hon.

Många innovatörer står och stampar för att få ta del av dessa data. Möjligheterna är stora inom en rad områden: friluftsliv, spel, arkitektur och inte minst transportoptimering.

Genom att exempelvis kombinera öppna data från kollektivtrafiken med uppgifter om infrastruktur, lediga parkeringsplatser och trafikflöden skulle det vara möjligt att bygga tjänster som gör det enklare för resenärer att resa klimatsmart.

Öppna geodata skulle också leda till sänkta kostnader, snabbare ledtider och bättre kvalitet vid planering, analyser och beslut inom allt från bygglovsprocesser till lantoch skogsbruk.

– Tyvärr har vi massor av data som ligger fastlåsta och som inte är tillgängliga där de bör vara det. Att få ordning på det är en förutsättning för innovation och samhällsutveckling, säger Darja Isaksson.

Avgiftsbelagda geodata gör att många hellre tar fram egna data än betalar för dem som redan finns. Detta onödiga dubbelarbete, som många kommuner och myndigheter ägnar sig åt, leder bara till problem, då de olika systemen sällan är kompatibla med varandra. All utveckling ovanpå en sådan infrastruktur blir dyr och ineffektiv.

Darja Isaksson, som blir generaldirektör på Vinnova i augusti, anser att statligt finansierade data i största möjliga mån per automatik bör vara öppna. Om skattemedel en gång har finansierat insamling av data ska man inte använda skattemedel en gång till för att samla in likadana data någon annanstans.

Det behöver bli tydligt vem som ansvarar för vad och att dessa data sedan är öppna för andra att bygga tjänster på.

– Frågorna kommer allt högre upp på agendan när vi är många som fortsätter påtala nyttan och behovet av detta. På senare tid har Vinnova startat satsningar på datadriven innovation, regeringen har lagt ökat fokus på öppna data och den kommande nya myndigheten för digitalisering inger också hopp.

Text: Johan Bentzel

Artikeln är publicerad i tidningen "Arbeta Smart inom planering och byggande". Geoforum Sverige ger ut tidningen i samarbete med Lantmäteriet. Den ges ut som bilaga i Dagens Samhälle i juli 2018.

Ladda ned tidningen och ta del av alla artiklar!