Förslag: 130 miljoner till att öppna upp geodata hos Lantmäteriet

Moderaterna vill ge alla myndigheter i uppdrag att strategiskt arbeta för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Partiet vill satsa 130 miljoner kronor på att öppna upp data från Lantmäteriet. Rapporten om Moderaternas strategi för att Sverige ska bli ledande inom digitaliseringen och AI, som nu presenterats, hänvisar till en forskningsstudie som Geoforum Sverige tagit fram om samhällsekonomiska effekter av öppna geodata.

Nyligen presenterade Moderaterna sina förslag på hur Sverige ska bli ledande inom digitaliseringen och AI (artificiell intelligens). Förslagen som presenterades handlade bland annat om större satsningar på öppna geodata, stöd till forskningsinstitut för AI och att bygga en nationell digital plattform för säker kommunikation där medborgare och företag kan koppla upp sig mot en gemensam portal. 

För att förse beslutsfattare med bättre beslutsunderlag tog Geoforum Sverige, i början av 2016, initiativ till en forskningsstudie om samhällsekonomiska effekter av en övergång till öppna geodata i offentlig sektor. Studien har nu använts som underlag och citeras i rapporten om Moderaternas förslag som läggs fram. 

Här kan du läsa Moderaternas idérapport Sverige ska vara ett digitalt föregångsland. 

Läs mer i Di Digitals artikel om strategin för digitalisering av Sverige

Källa: Di Digital

nyhetsbrev 580

bli medlem 580 gra

lediga jobb banner 580

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo