Riksdagshuset i Stockholm
Riksdagsbeslut att öka utbudet av öppna data

För tredje gången denna mandatperiod har riksdagen beslutat att regeringen ska se till att öka utbudet av öppna data. Den 14 mars ställde sig riksdagen bakom betänkandet från Finansutskottet och uppmanade regeringen, i ett så kallat tillkännagivande, att ge alla myndigheter i uppdrag att arbeta för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. I det ingår också att myndigheterna gör offentliga handlingar tillgängliga i maskinläsbart skick.

Läs mer om beslutet här