Visualisering trafikplats Hjulsta i Förbifart Stockholm
Trafikverket har tecknat nya avtal för att få tillgång till kommuners geodata

Trafikverket har tecknat avtal med Södertörnskommunerna för att få tillgång till geografisk information och rätt att nyttja deras digitala baskarta med hög detaljnivå. Sedan tidigare har Trafikverket avtal med ett antal andra kommuner och ser ett stort behov av tillgång till uppdaterad baskarta över en längre period. Sådana avtal är nödvändiga så länge baskartan inte finns som öppna data.

Alternativet till kommunala avtal som detta är att varje enskilt projekt betalar för engångsuttag, vilket ofta blir väldigt dyrt och ger inte heller rätt till uppdaterade data. Bara ett fåtal kommuner har släppt baskartan som öppna data.

Källa: geodata.se