Magnus Enzell från Finansdepartementet presenterar på Smart Built Environments programkonferens
Finansdepartementet om öppna geodata

Den 26 oktober hölls Smart Built Environments andra årsstämma och programkonferens. Geoforum Sverige, som är programpart, deltog så klart. Nya viktiga ledamöter valdes in i programstyrelsen och Magnus Enzell från Finansdepartementet var en av talarna på konferensen. Han svarade också på en fråga från Geoforum om öppna geodata.

Under innovationsprogrammet Smart Built Environments årsstämma valdes en ny programstyrelse. En av de nya ledamöterna är Göran Persson, avdelningschef för plan- och byggfrågor på Boverket. Boverket är en viktig aktör att ha med i programmet då de är en reglerande myndighet som också fått ökat anslag till ett kunskapslyft för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

33 % kortare plan- och byggtid

I anslutning till stämman hölls en programkonferens. Programchefen Amy Rader Olsson inledde med att berätta om året som gått, och kommande arbete inom Smart Built Environment. Det är forskningsrådet Formas, Vinnova och Energimyndigheten som finansierar innovationsprogrammet. Emma Gretzer från Formas satte in programmet i ett större sammanhang med regeringens strategiska samverkansprogram och alla andra innovationsprogram. Hon var mycket nöjd med programmets uppstart – de första två åren av en långsiktig satsning på upp till 12 år.

Under konferensen presenterades bland annat projekten Nationella riktlinjer och Smart planering för byggande av projektledarna Rogier Jongeling respektive Elisabeth Argus, som också är ordförande för Geoforum Sverige. Programmets mål är att till 2030 uppnå:

  • 33 procent kortare tid från planering till färdigt projekt
  • 33 procent minskning av byggkostnader
  • 40 procent minskad miljöpåverkan
  • flera nya värdekedjor och affärsmodeller. 

Finansdepartementet om öppna geodata

Magnus Enzell från Enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet var på plats för att berätta om digitaliseringen av det offentliga Sverige och hur regeringen arbetar med digitaliseringsfrågor. Enzell är för öppna data och nämnde flera exempel på samhällsnyttiga effekter. Geodata tog han också upp flera gånger. 

Enzell fick en fråga från Lennart Sjögren, Geoforums näringspolitiska talesperson, om öppna statliga och kommunala geodata. Han svarade det som officiellt sagts – att regeringen senast under 2018 ska återkomma med besked i frågan – men kompletterade med att systemet är komplext i samarbetet mellan stat och kommun, och att alla avdelningar på Finansdepartementet behöver prioritera frågan för att få fram pengar till detta.

Geoforum Sverige kommer att fortsätta diskutera öppna geodata med Magnus Enzell.

Här hittar du presentationerna från konferensen