Gatubilder från Litauen i Mapillary
Gatuvytjänsten Mapillary får öppna data från Litauen

Under 2018 firar Litauen 100 år som återetablerad demokratisk stat, och som en del i firandet har transportministeriet låtit fotografera hela landets vägnät med panoramabildskameror. Nu ger de Mapillary och deras gatyvytjänst över 2100 mil gatubilder i 360-gradersformat i jubileumsgåva. Bilderna är i form av öppna data med licensen CC BY-SA vilket betyder att gåvan formellt sett innebär att enbart Mapillary får rätt att använda dem.

Läs mer i artikeln på iis.se